IK Gauthiod

Spelarregistrering

Ditt medlemskap Ik Gauthiod är viktigt för oss och för att föreningen skall kunna leva vidare och fungerera som din andra familj.

IK Gauthiod bygger sin verksamhet på ideellt arbete. Föreningen har endast ett fåtal anställda och merparten av våra intäkter kommer från ideella krafter. Det innebär att det krävs en viss försäljning för att få in pengar samt ideellt arbete för att få verksamheten att fungera. Arbetsuppgifterna kan tex vara att arbeta i kiosken, hjälpa till vid andra aktiviteter/evenemang där föreningen är inblandad. Samt städdagar/trivseldagar.

För att hålla nere kostnaderna för spelare så behövs det olika typer av försäljning i klubben, men valet finns att köpa sig fri från försäljning om man så önskar. Väljer man att sälja och inte gör detta så kommer en faktura på beloppet plus administrationsavgift på 500 kr.

Syskonregeln gäller på lotterna. Vilket innebär att vid fler barn mellan 9-14 år säljer endast det äldsta barnet lotter.

Om man väljer att avsluta sitt medlemskap under året så görs ingen återbetalning.

Registreringen ska göras senast den 15/2. Barn som väljer att börja spela efter detta datum pratar med sin lagledare.


GDPR

Vi använder personuppgifter till närvaro i vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.
Uppgifterna används också för att rapportera till vårt förbund och liknande. Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t.ex. stöd.
Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning. Om man inte vill förekomma i våra sociala medier så meddela klubben.

Fotografering

Vid vissa tillfällen kan ditt barn fotograferas, t.ex. vid lagbilder och matcher.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss då gärna på kansli@ikgauthiod.se